Saradnici preduzeća "GeoAstor" d.o.o. Banja Luka su:

 • Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
 • Grad Banja Luka
 • Pošte Srpske a.d.
 • Hidrokop d.o.o.
 • Klinički centar Banja Luka
 • Elektroprivreda a.d.
 • Poslovna zona a.d. Banja Luka
 • Comsar Energy d.o.o.
 • Stambena zadruga Banja Luka
 • Građa a.d.
 • Primaprom d.o.o.
 • Tehnoprom d.o.o.
 • Miloš impex d.o.o.
 • Energomont d.o.o.
 • Šume RS
 • JP "Putevi RS" d.o.o.
 • Autoputevi RS
 • Radio televizija RS
 • Lutrija RS
 • Tigar d.o.o.
 • Eko-trade Gradiška
 • Energomont Banja Luka
 • Žitoprodukt 2012 d.o.o.
 • Super-petrol d.o.o.
 • Grmeč gradnja
 • Ekvator d.o.o.
 • Robna kuća "Boska"
 • Tri best d.o.o.
 • Fabrika duvana d.o.o.
 • Galop d.o.o.
 • JP Hrvatske telekomunikacije ERONET
 • Banjalučka pivara a.d.
 • Floorcentar d.o.o.
 • Venera d.o.o.
 • EIB Internacionale d.o.o.